تکواندو

آغاز اردوی مشترک تکواندوکاران ایران و بلغارستان

به گزارش خبرنگاران، تیم ملی تکواندو بلغارستان که برای حضور در رقابتهای قهرمانی اروپا و کسب سهمیه المپیک آماده می شود، برای حضور در یک اردوی مشترک بامداد دوشنبه وارد تهران شد و پس از ورود نیز تست کرونا دادند.

20 اسفند 1399

سینمای پدر و پسر

علی مولوی:17سال پیش، میلاد صدرعاملی در نقش امیر، همسر ترانه در فیلم من، ترانه، 15سال دارم بازی کرد. آن موقع 19ساله بود و در آن فیلم و آثار بعدی پدرش رسول صدرعاملی، در مقام دستیارکارگردان با پدرش هم کاری می کرد.

20 خرداد 1398

ترکیب تیم ملی پومسه ایران در مسابقات قهرمانی دنیا معین شد

با اعلام سازمان تیم های ملی تکواندوی کشورمان ترکیب پومسه روهای اعزامی به یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی دنیا در دو گروه مردان و زنان معین شد.

4 اسفند 1397