کار عظیم نظام آموزش عالی برای پوشش 3 میلیون دانشجو، وقتی آموزش مجازی در 3 هفته از 10 به 90 درصد رسید

به گزارش بانیما، با شیوع ویروس کرونا، کار بزرگی در آموزش عالی کشور انجام شد. در کوتاه ترین زمان ممکن، جمعیت 3 میلیون نفری دانشجویان تحت پوشش قرار گرفتند و دانشگاه ها از شرایط 10 درصدی در آموزش مجازی به آمادگی 90 درصدی رسیدند.

کار عظیم نظام آموزش عالی برای پوشش 3 میلیون دانشجو، وقتی آموزش مجازی در 3 هفته از 10 به 90 درصد رسید

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات تحصیل در کانادا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی کانادا، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی کانادا، بهترین راستا را به سوی مدارو، کالج ها و دانشگاه های کانادا انتخاب کنید.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران، کرونا شرایط کشور ما و جهان را به سمت تجربه جدیدی برد که بسیاری از اتفاقاتی که روزی بسیار دور یا غیرضروری به نظر می رسیدند در مدت زمان کوتاهی زنگ واقعیت به خود گرفتند.

یکی از این حوزه ها آموزش عالی کشور است که با شیوع ویروس کرونا، سیستم گسترده دانشگاهی کشور در چشم به هم زدنی برای ارایه خدمت به 3 میلیون نفر آماده شد.

درباره آخرین شرایط آموزش مجازی در دانشگاه ها با علی اکبر صفوی رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت وگو نموده ایم.

آنچه در گفت وگو با علی اکبر صفوی رییس کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می خوانید:

همه دانشگاه های ایران

چه تعداد دانشجو در کشور تحصیل می نمایند؟

آخرین آمار آموزش مجازی در دانشگاه ها

وقتی دانشگاه ها در 2 هفته آموزش های مجازی را از 10 درصد به 90 درصد رساندند

به طور متوسط 70 درصد دانشجویان از آموزش های مجازی استفاده می نمایند

درس هایی که در آموزش مجازی پوشش داده نشدند

نقص های موجود در آموزش مجازی دانشگاه ها

نگرانی های برگزاری امتحانات سرانجام ترم و راهکارهایی که پیش بینی شده است

همه دانشگاه های ایران مشغول آموزش مجازی شدند

فارس: توضیحی درباره همه دانشگاه ها موسسات آموزش عالی در کشور که به آموزش دانشجویان اشتغال دارند بفرمایید.

صفوی: در مجموع حدود 2 هزار مرکز آموزش عالی در کشور وجود دارد که به جز دانشگاه آزاد که حدود 400 شعبه در سراسر کشور دارد، باقی مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. البته دانشگاه هایی از جمله دانشگاه های علمی-کاربردی به صورت مستقیم زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیستند و این وزارتخانه در زمینه های نظارت و مدیریت راهبردی به آن یاری می نماید.

حدود 2 هزار مرکز آموزش عالی در کشور وجود دارد که به جز دانشگاه آزاد که حدود 400 شعبه در سراسر کشور دارد، باقی مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند

دانشگاه پیغام نور هم حدود 430 شعبه در سراسر کشور دارد، دانشگاه های فنی و حرفه ای حدود 170 شعبه در سراسر کشور دارند، دانشگاه های علمی و کاربردی حدود 600 شعبه دارند و دانشگاه های غیرانتفاعی حدود 300 شعبه در سراسر کشور دارند و حدود 80 تا 100 دانشگاه دولتی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه شریف و دانشگاه شیراز، اصفهان و تبریز شامل دانشگاه های عظیم و کوچک در کشور وجود دارند. در مجموع این دانشگاه ها حدود 550 تا 600 هزار دانشجو را تحت پوشش قرار می دهند.

چه تعداد دانشجو وجود دارد؟

فارس: همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کشور در مجموع چه تعداد دانشجو آموزش می دهند و آخرین آمار دانشجویان کشور چیست؟

صفوی: به طور کلی 2 میلیون و 800 هزار دانشجو در دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می نمایند.

حدود یک میلیون نفر در دانشگاه آزاد اسلامی و حدود 2 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری تحصیل می نمایند. به تفکیک حدود 600 هزار نفر در دانشگاه های دولتی تحصیل می نمایند. حدود 430 هزار نفر در دانشگاه پیغام نور، حدود 300 هزار نفر در دانشگاه جامع علمی کاربردی، حدود 85 هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان، حدود 136 هزار نفر در دانشگاه فنی و حرفه ای، حدود 300 هزار نفر در دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی و حدود 15 هزار نفر در دانشگاه های وابسته به سایر دستگاه های اجرایی مشغول تحصیل هستند.

به طور متوسط دروس نظری 85 تا 90 درصد دروس دانشگاهی را شامل می شوند و 10 تا 15 درصد دروس دانشگاهی هم عملی است

آخرین آمار آموزش مجازی در دانشگاه ها

فارس: پس از گذشت حدود سه ماه از ارائه آموزش های الکترونیکی در دانشگاه ها، آخرین شرایط آموزش مجازی در دانشگاه ها چیست؟

صفوی: به طور متوسط دروس نظری 85 تا 90 درصد دروس دانشگاهی را شامل می شوند و به طور متوسط 10 تا 15 درصد دروس دانشگاهی عملی است.

در دانشگاه های عظیم و دولتی کشور که تحت پوشش مستقیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند، 95 تا 100 درصد دروس نظری به صورت مجازی به دانشجویان ارائه شده است. دانشگاه پیغام نور 80 درصد دانشجویان تحت پوشش آموزش های مجازی قرار گرفته اند. در دانشگاه جامع علمی کاربردی حدود 50 درصد دانشجویان تحت پوشش آموزش های مجازی قرار گرفته اند. در دانشگاه فرهنگیان 100 درصد دانشجوها از آموزش های مجازی استفاده می نمایند در دانشگاه های فنی حرفه ای 70 درصد دانشجویان از آموزش مجازی بهره می برند و در دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی 50 درصد دانشجوها از آموزش مجازی استفاده می نمایند.

دانشگاه هایی که شعب بیشتر و پوشش گسترده تری در سطح کشور دارند، آمارهای متفاوتی را از میزان ارائه آموزش های الکترونیکی در شعب مختلف خود ارائه می نمایند که آمار به دست آمده میانگین همه شعب های این دانشگاه ها است

در این باره باید به این توجه کرد که دانشگاه هایی که شعب بیشتر و پوشش گسترده تری در سطح کشور دارند، آمارهای متفاوتی را از میزان ارائه آموزش های الکترونیکی در شعب مختلف خود ارائه می نمایند که آمار به دست آمده میانگین همه شعب های این دانشگاه ها است.

به طور کلی در حال حاضر به طور متوسط 70 درصد دانشجویان از آموزش های مجازی استفاده می نمایند که این آمار بسته به دانشگاه متفاوت است و دانشگاه های عظیم و دولتی، بیشترین آمار استفاده دانشجویان از آموزش های مجازی را دارند که به طور متوسط حدود 90 تا 95 درصد دانشجویان این دانشگاه ها از آموزش مجازی بهره می برند یا دانشگاه فرهنگیان همه دانشجویان خود را به آموزش مجازی متصل نموده است.

وقتی دانشگاه ها در 2 هفته، آموزش های مجازی را از 10 درصد به 90 درصد رساندند

فارس: آمارهای رسمی از فرایند رو به رشد آموزش رشد مجازی در دانشگاه ها حکایت دارد، شرایط فعلی آموزش مجازی در دانشگاه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

صفوی: باید به نکته اشاره کنم که بسیاری از دانشگاه های کشور تجربه آموزش الکترونیکی را داشتند و این طور نبود که برای اولین بار با این موضوع روبرو شوند. البته قبل از آن شاید بتوان گفت که 10 درصد از آموزش های دانشگاه ها به صورت غیرحضوری و با روش های نوین بود و در واقع بیش از 90 درصد آموزش ها فیزیکی و حضوری بود. پس از تعطیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، دانشگاه های عظیم کشور پیروز شدند در 2 تا 3 هفته خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و شرایط خود را به مرز 90 درصد آمادگی برای ارایه دروس نظری برسانند.

در این میان دانشگاه های کوچکی را در کشور داشتیم که قبل از عید، هیچ آموزش الکترونیکی نداشتند اما بعد از عید به آمار 40 درصد رسیدند و سپس به سرعت خود را با شرایط جدید وفق دادند.

بسیاری از دانشگاه های کشور تجربه آموزش الکترونیکی را داشتند. البته قبل از آن شاید بتوان گفت که 10 درصد از آموزش های دانشگاه ها به صورت غیرحضوری و با روش های نوین بود و در واقع بیش از 90 درصد آموزش ها فیزیکی و حضوری بود

در نتیجه فرایند رو به رشد توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه ها، در ابتدای اردیبهشت ماه حدود یک میلیون و 500 هزار دانشجو از آموزش های مجازی بهره مند شده بودند.

درس هایی که در آموزش مجازی پوشش داده نشدند

فارس: در کنار دستاوردها و پیروزیت های آموزش مجازی دانشگاه ها در سراسر کشور، چه ایرادات و کاستی هایی را در این زمینه می بینید؟

صفوی: بخشی از درس هایی که در آموزش مجازی پوشش داده نشدند دروسی هستند که امکان ارایه غیر حضوری آن ها وجود ندارد؛ مانند دروس عملی، بعضی آزمایشگاه ها و بعضی از کارگاه ها و دروس بالینی که به طور متوسط 10 تا 15 درصد دروس دانشگاهی را تشکیل می دهند. تعداد دروس عملی در رشته های مختلف متفاوت است.

برای دروس عملی برنامه این است که به محض اینکه شرایط عادی شد بخشی بعضی از دروس عملی به صورت فشرده توسط دانشگاه ها برگزار گردد و اگر شرایط فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا ادامه دار شد و همین کار هم ممکن نشد طبیعی است که چند درصد از دروس عملی به ترم بعد منتقل می گردد.

با همین شرایط هم توانسته ایم که بیش از 90 درصد از بار آموزش عالی کشور را در شرایط بحران مدیریت کنیم و این دستاورد بسیار چشمگیر است. این کاری است که در تمام جهان در حال اجرا است. با استادانی از دانشگاه های خارجی در تماس هستم و در جریان هستیم که همه این کشورها همان راهی که در کشور ما در حال طی شدن است را در پیش گرفتند.

نقص هایی که در آموزش مجازی وجود داشت

فارس: با وجود دستاوردهای آموزش مجازی در دانشگاه های سراسر کشور، بعضی نارضایتی ها هم از نحوه آموزش شنیده می گردد، در این باره چه توضیحی دارید؟

صفوی: باید به این نکته توجه کرد اگر در گذشته یک دانشگاه قصد ارائه آموزش الکترونیکی را داشت لازم بود مدت زیادی زمان صرف این کار کند و باید برای آن برنامه ریزی انجام می داد؛ اما اکنون در مدت زمان بسیار کوتاهی آموزش های الکترونیکی در همه دانشگاه ها ایجاد شده است. در این جهت سریع و کوتاه قطعا نقص هایی هم وجود داشته است.

درباره نقص هایی که در برگزاری آموزش های مجازی وجود دارد، باید به این نکته هم توجه کرد اگر در گذشته یک دانشگاه قصد ارائه آموزش الکترونیکی را داشت باید مدت زیادی زمان صرف این کار می کرد و برای آن برنامه ریزی انجام می داد؛ اما اکنون در مدت زمان بسیار کوتاهی آموزش های الکترونیکی در همه دانشگاه ها ایجاد شده است و در این جهت سریع و کوتاه قطعا نقص هایی هم وجود دارد

در نتیجه قبول داریم که نقص هایی در کار است، اینترنت در بعضی نقاط قوی تر و در بعضی نقاط ضعیف تر است؛ همچنین اینترنت های خانگی کیفیت کافی را ندارند و حتی کیفیت خطوط adsl کاربران با هم متفاوت است. اما اینها نواقصی است که همه کاربران متوجه آن هستند و در شرایط عادی هم با آن برخورد نموده اند.

راهکارهای برگزاری امتحانات سرانجام ترم

فارس: با نزدیک شدن به سرانجام ترم دانشگاه ها و رسیدن به موعد امتحانات سرانجام ترم، یکی از نگرانی های اصلی مسئولین دانشگاهی و دانشجوها امتحانات سرانجام ترم است و در این باره نگرانی های زیادی از سوی دانشجویان ابراز می گردد.

صفوی: وزارت علوم براساس شرایط مختلف، چندین راه کار را در نظر گرفته و به دانشگاه ها ابلاغ نموده است که شامل روش های مختلف برگزاری حضوری امتحانات، برگزاری آنلاین امتحانات، برگزاری ترکیبی امتحانات و ارزیابی در طول ترم است که با توجه به شرایط زمان امتحان از نظر شیوع ویروس کرونا در کشور، هر یک از این روش ها قابلیت اجرا دارد. اگر کلاس ها در زمان خود برگزار شده باشد و به اتمام رسیده باشد برگزاری امتحانات سرانجام ترم در دانشگاه ها امری پیچیده ای نیست. بعضی نگرانی داشتند که حتماً باید امتحانات در موعد مقرر و موعد خاصی باید برگزار گردد؛ در حالی که الزامی برای برگزاری امتحانات در موعد خاصی نیست، امتحانات می تواند به صورت فشرده برگزار گردد یا دیرتر برگزار گردد. مهم این است که دانشجو تکلیف خود را بداند و سپس اگر امتحان دیرتر برگزار گردد اشکالی ندارد.

از این رو توصیه های مختلفی برای برگزاری پیشنهاد دادن امتحانات پیشنهاد شده است. اگر شرایط ناشی از شیوع کرونا در کشور در روزهای برگزاری امتحانات به حدی مساعد گردد که امکان برگزاری امتحان به صورت حضوری باشد، امتحانات با روش های مختلف به صورت حضوری برگزار می گردد، برای مثال امتحان دادن در شهر نزدیک محل زندگی دانشجو یکی از این روش ها است که اگر دانشجویی نمی تواند برای امتحانات سرانجام ترم در دانشگاه محل تحصیل خود حاضر گردد، دانشگاه های محل تحصیل دانشجو با یک دانشگاه دیگر برای برگزاری امتحان حضوری هماهنگ نمایند و دانشجو نزدیک ترین شهر منتخب به محل زندگی خود را انتخاب می نماید و سوالات امتحان به آن دانشگاه ارسال می گردد. نمره هم از دانشگاه مقصد برای دانشگاه مبدا ارسال می گردد.

اگر شرایط ناشی از شیوع کرونا در کشور در روزهای برگزاری امتحانات به حدی مساعد گردد که امکان برگزاری امتحان به صورت حضوری ممکن باشد، امتحانات با روش های مختلف به صورت حضوری برگزار می گردد، اگر امکان برگزاری امتحان به صورت حضوری برای دانشگاه یا دانشجو نبود، امتحان می تواند به صورت مجازی برگزار گردد

بعضی دانشگاه ها هم پیشنهاد برگزاری امتحانات سرانجام ترم با رعایت فاصله گذاری را مطرح نموده اند. اگر امکان برگزاری امتحان به صورت حضوری برای دانشگاه یا دانشجو نبود، امتحان می تواند به صورت مجازی و آنلاین برگزار گردد.

همچنین دانشگاه ها در ارایه نمره در ارزیابی در طول ترم مجاز هم هستند.

در نهایت، اگر دانشجو امکان شرکت در امتحان را نه به شکل حضوری و نه به شکل آنلاین نداشت، پیشنهاد موکول شدن امتحان به ترم بعد بدون حذف درس هم مطرح شده است.

در این باره ببینید:

به گزارش فارس، بعضی کاربران فارس با ثبت سوژه در سامانه فارس من درخواست راهکار جامع و همیشگی برای آموزش مجازی را مطرح نموده بودند که در این گفت وگو سوالات این کاربران مورد نظر قرار داده شد.

سرانجامی پیغام/

چین: چین از اون کشورهایی هست که حتما یکبار هم شده باید در زندگیتون به اونجا سفر کنید

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 25 مرداد 1400 بروزرسانی: 25 مرداد 1400 گردآورنده: banima.ir شناسه مطلب: 9586

به "کار عظیم نظام آموزش عالی برای پوشش 3 میلیون دانشجو، وقتی آموزش مجازی در 3 هفته از 10 به 90 درصد رسید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کار عظیم نظام آموزش عالی برای پوشش 3 میلیون دانشجو، وقتی آموزش مجازی در 3 هفته از 10 به 90 درصد رسید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید