تحصیلات تکمیلی چینهوا

به گزارش بانیما، برنامه های تحصیلی مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه چینهوا

تحصیلات تکمیلی چینهوا

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

School/ Department

Academic Degree Programs

Professional Degree Programs

Academy of Arts and Design

Art Theory (M.A., Ph.D.)

M.F.A.

Fine Art (M.A., Ph.D.)

M.Eng. in Industrial Design Engineering

Design (M.A., Ph.D.)

Center for Earth System Science

Atmospheric Sciences (M.S.)

Ecology (M.S., Ph.D.)

Department of Chemical Engineering

Materials Science and Engineering (M.S., Ph.D.)

M.Eng. in Biotechnology Engineering/ Chemical

Chemical Engineering and Technology (M.S., Ph.D.)

Engineering/ Pharmaceutical Engineering

Department of Electrical Engineering

Electrical Engineering (M.S., Ph.D.)

M.E.M.

M.Eng. in Electrical Engineering

Department of Engineering Physics

Physics (M.S., Ph.D.)

M.E.M

Nuclear Science and Technology (M.S., Ph.D.)

M.Eng. in Nuclear Energy and Nuclear Technology

Safety Science and Engineering (M.S.)

Engineering/ Safety Engineering

Institute for Advanced Study

Computer Science and Technology (M.S., Ph.D.)

Mathematics (M.S., Ph.D.)

Physics (M.S., Ph.D.)

Institute for Interdisciplinary Information Sciences

Computer Science and Technology (M.S., Ph.D.)

Ed.D.

Physics (M.S., Ph.D.)

Institute of Education

Education (M.A., Ph.D.)

Ed.D.

PPublic Administration (M.A., Ph.D.)

Institute of Nuclear and New Energy Technology

Chemical Engineering and Technology (M.S., Ph.D.)

D.Eng.

Electrical Engineering (M.S.)

M.E.M.

Electronics Science and Technology (M.S.)

M.Eng. in Nuclear Energy and Nuclear Technology

Environmental Science and Engineering (M.S., Ph.D.)

Engineering

Materials Science and Engineering (M.S., Ph.D.)

Management Science and Engineering (M.S., Ph.D.)

Nuclear Science and Technology (M.S., Ph.D.)

PBC School of Finance

Applied Economics (M.S., Ph.D.)

M.B.A. (including E.M.B.A.)

M.F.

School of Aerospace

Aeronautical and Astronautical Science and Technology(M.S., Ph.D.)

M.Eng. in Aeronautical Engineering/ Aerospace Engineering

Mechanics (M.S., Ph.D.)

Power Engineering and Engineering Thermophysics (M.S., Ph.D.)

School of Architecture

Architecture (M.S., Ph.D.)

M.Arch

Civil Engineering (M.S., Ph.D.)

M.Eng in Architectural and Civil Engineering

Fine Art (M.A.)

M.L.A.

Landscape Architecture (M.S., Ph.D.)

M.U.P.

Urban-Rural Planning (M.S., Ph.D.)

School of Civil Engineering

Civil Engineering (M.S., Ph.D.)

M.Eng. in Architectural and Civil Engineering/ Hydraulic Engineering/ Project Management

Geodesy and Survey Engineering (M.S.)

Hydraulic Engineering (M.S., Ph.D.)

Management Science and Engineering (M.S., Ph.D.)

Traffic and Transportation Engineering (M.S.)

School of Economics and Management

Applied Economics (M.S., Ph.D.)

M.B.A. (including E.M.B.A.)

Business Administration (M.S., Ph.D.)

M.F.

Management Science and Engineering (M.S., Ph.D.)

M.PAcc.

Theoretical Economics (M.S., Ph.D.)

School of Environment

Civil Engineering (M.S., Ph.D.)

D.Eng.

Environmental Science and Engineering (M.S., Ph.D.)

M.E.M.

Nuclear Science and Technology (M.S., Ph.D.)

M.Eng. in Environmental Engineering

School of Humanities

Chinese Literature (M.A., Ph.D.)

Foreign Languages and Literatures (M.A., Ph.D.)

History of China (M.A., Ph.D.)

History of the World (M.A., Ph.D.)

Philosophy (M.A., Ph.D.)

School of Information Science and Technology

Computer Science and Technology (M.S., Ph.D.)

D.Eng.

Control Science and Engineering (M.S., Ph.D.)

M.E.M

Cyberspace Security (M.S., Ph.D.)

M.Eng. in Control Engineering/ Electronics and

Electronics Science and Technology (M.S., Ph.D.)

Communication Engineering/ Computer Technology/

Information and Communication Engineering (M.S., Ph.D.)

Integrated Circuit/ Software Engineering

Software Engineering(M.S., Ph.D.)

School of Journalism and Communication

Journalism and Communication (M.A., Ph.D.)

M.J.C.

School of Law

Law (M.A., Ph.D.)

J.M.

School of Life Sciences

Biology (M.S., Ph.D.)

Marine Biology (M.S., Ph.D.)

School of Marxism

Theory of Marxism (M.A., Ph.D.)

School of Materials Science and Engineering

Materials Science and Engineering (M.S., Ph.D.)

M.Eng. in Material Engineering

Nuclear Science and Technology (M.S., Ph.D.)

School of Mechanical Engineering

Aeronautical and Astronautical Science and Technology (M.S., Ph.D.)

D.Eng.

Instrumentation Science and Technology (M.S., Ph.D.)

M.E.M.

Management Science and Engineering (M.S., Ph.D.)

M.Eng. in Industrial Engineering/ Instrument and Meter

Mechanical Engineering (M.S., Ph.D.)

Engineering/ Logistics Engineering,Optical Engineering/

Optical Engineering (M.S., Ph.D.)

Power Engineering/ Vehicle Engineering

Power Engineering and Engineering Thermophysics (M.S., Ph.D.)

Statistics(M.S., Ph.D.)

School of Medicine

Basic Medicine (M.S.)

M.Eng. in Biomedical Engineering

Biology (M.S., Ph.D.)

M.M.

Biomedical Engineering (M.S., Ph.D.)

Clinical Medicine (M.S.)

School of Pharmaceutical Sciences

Biology (M.S., Ph.D.)

Pharmaceutical Science (M.S.)

School of Public Policy and Management

Public Administration (M.A., Ph.D.)

M.P.A.

School of Sciences

Astrophysics (M.S., Ph.D.)

M.A.S.

Chemistry (M.S., Ph.D.)

Mathematics (M.S., Ph.D.)

Physics (M.S., Ph.D.)

Statistics(M.S., Ph.D.)

School of Social Sciences

History of Science & Technology (M.A.)

M.A.P.

Political Science (M.A., PhD)

M.S.P.E.

Psychology (M.A.)

M.S.W.

Science of Physical Culture and Sports (M.A., Ph.D.)

Sociology (M.A., Ph.D.)

Theoretical Economics (M.S., Ph.D.)

Programs in English

Tsinghua University currently offers 28 graduate programs in English.

Program

Department/School

Start Year

Global MBA Program

School of Economics and Management

1996

Masters Program in Chinese Law

School of Law

2005

Masters Program in Mechanical Engineering

Department of Automotive Engineering

2006

Master of Public Administration in International Development (MID) Program

School of Public Policy and Management

2007

Masters Program in Global Business Journalism (GBJ)

School of Journalism and Communication

2007

International Master of Public Administration (IMPA) Program

School of Public Policy and Management

2008

Masters Program in Architecture

School of Architecture

2008

Masters Program in Global Manufacturing

Department of Industrial Engineering

2009

Masters Program in Environmental Science, Engineering and Management

School of Environment

2009

Masters Program in Advanced Computing

Department of Computer Science and Technology

2010

Masters Program in Chinese Politics, Foreign Policy and International Relations (CPFP)

School of Social Sciences

2010

Masters Program in International Construction and Project Management (ICPM)

Department of Construction Management

2012

International Master of Public Health (IMPH) Program

Research Center for Public Health

2014

Doctoral Program in Environmental Science and New Energy Technology

Tsinghua-UC Berkeley شنزن Institute

2015

Doctoral Program in Data Science and Information Technology

Tsinghua-UC Berkeley شنزن Institute

2015

Doctoral Program in Precision Medicine and Healthcare

Tsinghua-UC Berkeley شنزن Institute

2015

Schwarzman Scholars Program

Schwarzman College

2016

Doctoral Program in Environmental Science, Engineering and Management

School of Environment

2016

International Master Program in Nuclear Engineering and Management

Department of Engineering Physics

2017

Masters Program in Hydraulic Engineering

Department of Hydraulic Engineering

2017

Doctoral Program in Hydraulic Engineering

Department of Hydraulic Engineering

2017

International Master of Engineering Management Program

MEM Education Center

2017

Masters Program in Educational Governance and Innovation

Institute of Education

2018

Doctoral Program in Computer Science and Technology

Department of Computer Science and Technology

2018

Doctoral Program in Mathematics

YAU Mathematical Sciences Center

2018

Masters Program in Global Environmental Competence

School of Environment

2019

Doctoral Program in Mechanical Engineering

School of Mechanical Engineering

2019

Masters Program in Materials Science and Engineering

School of Materials Science and Engineering

2019

For application information, please contact the departments/schools offering the programs.

Joint Programs

Tsinghua University currently offers 50 joint programs in partnership with universities outside mainland China.

Program

Department/School

Partner University

Tsinghua University-RWTH Aachen University Joint Masters Program

School of Mechanical Engineering

RWTH AachenUniversity (Germany)

Tsinghua University-Tokyo Institute of Technology Joint Masters Program

Department of Chemical Engineering

Tokyo Institute of Technology(Japan)

School of Materials Science and Engineering

School of Humanities

School of Medicine

School of Life Sciences

Tsinghua University-HEC Paris Joint MBA Program

School of Economics and Management

HEC Paris (France)

Tsinghua University-Tohohu University Joint Education Program

School of Materials Science and Engineering

Tohoku University (Japan)

School of Environment

School of Information Science and Technology

School of Architecture

Institute of Nuclear and New Energy Technology

Department of Mechanical Engineering

Department of Precision Instrument

Department of Physics

Department of Chemistry

Department of Engineering Physics

Department of Electronic Engineering

Sino-Franco Advanced Masters Program in International

School of Environment

École Nationale Supérieure des Mines de Pari s (France)

Environmental/Energy Management

Department of Thermal Engineering

Institute of Nuclear and New Energy Technology

Tsinghua University -European Institute of Business Administration Joint EMBA Program

School of Economics and Management

European Institute of Business Administration (France)

Tsinghua University-Katholieke Universiteit Leuven Joint Masters Program

Department of Microelectronics and Nanoelectronics

Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)

Tsinghua University MBA-Massachusetts Institute of Technology Master of Management Dual Degree Program

School of Economics and Management

Massachusetts Institute of Technology (USA)

Tsinghua University-Chiba University Joint Masters Program

School of Architecture

Chiba University (Japan)

Tsinghua University-Tsing Hua University Joint MastersProgram

School of Materials Science and Engineering

Tsing Hua University (Taiwan, China)

Department of Engineering Physics

Department of Industrial Engineering

School of Law

School of Aerospace Engineering

Tsinghua University-Politecnico di Milano Joint Masters Program

Academy of Arts and Design

Politecnico di Milano (Italy)

Tsinghua University-University of North Carolina MEM-EMBA Joint Masters Program

Department of Industrial Engineering

University of North Carolina (USA)

Tsinghua University- Carnegie Mellon University Joint Masters Program

Department of Computer Science and Technology

Carnegie Mellon University (USA)

Tsinghua University- University of Californiaat Berkeley Joint Masters Program in Financial Engineering

School of Economics and Management

University of California at Berkeley (USA)

Tsinghua University-HEC Paris Joint Masters Program in Management

School of Economics and Management

HEC Paris (France)

Tsinghua University- HECParis Joint Masters Program in International Finance

School of Economics and Management

HEC Paris (France)

Tsinghua University-Melbourne University Jointly-awarded PhD Program

Department of Chemical Engineering

Melbourne University (Australia)

Tsinghua University-Delft University of Technology Joint Masters Program

Department of Microelectronics and Nanoelectronics

Delft University of Technology (Holland)

Tsinghua University-Technical University of Berlin Joint Masters Program

Department of Mechanical Engineering

Technical University of Berlin (Germany)

Tsinghua University-KTH Royal Institute of Technology Joint Masters Program

Institute of Nuclear and New Energy Technology

KTH Royal Institute of Technology (Sweden)

Tsinghua University-Johns Hopkins University Global Politics and Economics Joint Masters Program

School of Social Sciences

Johns Hopkins University (USA)

Tsinghua University-Technical University of BerlinJoint Masters Program in Architecture

School of Architecture

Technical University of Berlin (Germany)

Tsinghua University-Politecnico Di Torino Joint Masters Program

School of Architecture

Politecnico Di Torino (Italy)

Tsinghua University-سنگاپور Management University Master of Professional Accounting Program

School of Economics and Management

سنگاپور Management University (سنگاپور)

Tsinghua University-Cornell University Joint MBA Program

PBS School of Finance

Cornell University (USA)

Tsinghua University-Columbia University Joint Masters Program

School of Economics and Management

Columbia University (USA)

Tsinghua University-Yale University Joint Masters Program

School of Environment

Yale University (USA)

Tsinghua University-École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Joint Masters Program

Department of Automotive Engineering

École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (France)

Tsinghua University-University of California at Berkeley Joint Masters Program in Global Environment and New Energy Technology

Tsinghua-Berkeley شنزن Institute

University of California at Berkeley (USA)

Tsinghua University-University of California at Berkeley Joint Masters Program in Energy and Climate Change

Tsinghua-Berkeley شنزن Institute

University of California at Berkeley (USA)

Tsinghua University-Center for Research and Interdisciplinarity Joint Masters Program in Internet+Innovative Design

Graduate School at شنزن

Center for Research and Interdisciplinarity (France)

Tsinghua University-Center for Research and Interdisciplinarity Joint Masters Program in (Bio+Nano+Info)

Graduate School at شنزن

Center for Research and Interdisciplinarity (France)

Tsinghua University-University of Washington Joint Masters Program in Connected Devices

Global Innovation Exchange Institute

University of Washington (USA)

Tsinghua University-Boston University Joint Masters Program

Department of Automation

Boston University (USA)

Tsinghua University-Korea Advanced Institute of Science and Technology Joint Masters Program

Department of Mechanical Engineering

Korea Advanced Institute of Science and Technology (South Korea)

Tsinghua University-University of California at Berkeley Joint Masters Program

School of Social Sciences

University of California at Berkeley (USA)

Tsinghua University-University of Wisconsin at Madison Joint Masters Program

Department of Automation

University of Wisconsin at Madison (USA)

Department of Civil Engineering

Department of Automotive Engineering

Department of Industrial Engineering

Tsinghua University-Politecnico di Milano Joint Masters Program

Department of Industrial Engineering

Politecnico di Milano (Italy)

Tsinghua University-Ecole des Ponts Paris Tech Joint Masters Program

School of Environment

Ecole des Ponts Paris Tech (France)

Tsinghua University-Cheng Kung University Joint Masters Program

School of Architecture

Cheng Kung University (Taiwan, China)

Tsinghua University-The Scripps Research Institute Jointly-awarded PhD Program

School of Pharmaceutical Sciences

The Scripps Research Institute (USA)

Tsinghua University-University of Exeter Jointly-awarded PhD Program

Department of Earth System Science

University of Exeter (Britain)

Tsinghua University-University of California at Berkeley Joint Masters Program in Bioengineering and Translational Medicine

Tsinghua-Berkeley شنزن Institute

University of California at Berkeley (USA)

Tsinghua University-Politecnico di Torino Jointly-awarded PhD Program

School of Architecture

Politecnico di Torino (Italy)

Tsinghua University-Johns Hopkins University Dual Master Program

Department of Electronic Engineering School of Medicine

Johns Hopkins University (USA)

Tsinghua-Geneva Dual Master of Public Policy for Sustainable Development Goals

School of Public Policy and Management

Université de Genève (Switzerland)

Tsinghua-UW Joint MPA in Big Data for Public and Global Governance

School of Public Policy and Management

University of Washington (USA)

Tsinghua-City University of Hong Kong MPA-EMBA Dual Degree Program

School of Public Policy and Management

City University of Hong Kong (Hong Kong, China)

Tsinghua-Georgetown University Dual Masters in Transnational Governance

School of Social Sciences

Georgetown University (USA)

Tsinghua-Kyoto University Double Master Program

Graduate School at شنزن

Kyoto University (Japan)

منبع: ایزی اپلای
انتشار: 30 آبان 1399 بروزرسانی: 30 آبان 1399 گردآورنده: banima.ir شناسه مطلب: 12463

به "تحصیلات تکمیلی چینهوا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تحصیلات تکمیلی چینهوا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید